Functie omschrijvingen

  Tandarts
 
De tandarts houdt zich bezig met tandheelkunde in de meest brede zin, zowel algemene
      tandheelkundige behandelingen, esthetische tandheelkundige behandelingen als het eventueel
      doorverwijzen naar bijv. kaakchirurg, implantoloog, parodontoloog, gnatoloog en mondhygienist.

  Mondhygiënist
 
De mondhygienist richt zich vooral op preventie, zoals

        * Het voorkomen van caries (gaatjes) en tandvleesaandoeningen.
        * Geeft voorlichting over ontstaan van caries, tandvleesaandoeningen, 
           effecten van voedingsgewoontes, afwijkend mondgedrag en rookgedrag.
        * Geeft instructie over mondverzorging.
        * Brengt de mondsituatie in kaart.
        * Maakt en diagnostiseerd rontgenfoto’s .
        * Neemt bacterieel onderzoek af in de mond.
        * Verwijdert tandplak en tandsteen onder of boven het tandvlees.
        * Brengt een beschermslaag aan (sealen of fluoride-gel) op blijvende tanden en kiezen.
        * Vult eenvoudige gaatjes in opdracht van de tandarts.

  Tandartsassistente
  De assistente houdt zich bezig met assisteren bij tandheelkundige behandelingen en / of
      onderzoeken aan de stoel bij de tandarts en het op het gemak brengen van patienten.
      Ze doet baliewerkzaamheden, zoals afspraken maken, tandheelkundige informatie verstrekken
      en telefonische werkzaamheden. Zij zijn “de organisatie” van Dental Point.